logo
sv fi en

Project Liv Arena har ansökt om bygglov

Fredagen den 13:e må ha ett dåligt rykte, men för stadionprojektet var datumet i augusti år 2021 en glädjens dag. Då kunde nämligen den officiella bygglovsansökan lämnas in till staden Jakobstad. 19.08.2021

Flera personer och instanser har varit involverade i det tidskrävande och minutiösa arbete som nu utmynnat i ansökande om ett bygglov för en fotbollsstadion med läktare på alla sidor och en kapacitet på drygt 3 600 åskådarplatser. Vi har med andra ord kommit en lång väg från det första mötet i juni 2019, där projektet presenterades för första gången.

Enligt planerna kommer Project Liv Arena att resa sig på den plats i Jakobstad (bakom simhallen) där Västra plan nu finns.

– Nu har vi nått en viktig och konkret milstolpe på vägen mot förverkligandet av Project Liv Arena. Det här betyder mycket för hela projektets trovärdighet och skickar en stark signal åt regionens näringsliv och privatpersoner att investera i projektet, förutspår stadionbolagets styrelseordförande Björn Anderssén.

Det arbete som ligger i bakgrunden visar på ett starkt engagemang och en passion. Olika arbetsgrupper i olika konstellationer har varit engagerade längs med resans gång och det ideella jobb som gjorts mellan juni 2019 fram till att bygglovet nu lämnats in uppgår till över 4 000 timmar.

– Man kan verkligen beskriva det här som ett praktexempel på teamwork, då det kommer till alla involverade i projektet, berömmer en av de tekniskt ansvariga planerarna Börje Eriksson.

Björn Anderssén, Nina Bränkärr-Friberg och Kenneth Mörk.
Björn Anderssén och Kenneth Mörk tillsammans med Project Livs grundare Nina Bränkärr-Friberg.

Han inflikar även att offerterna från potentiella entreprenörer kommer att landa på bolagets bord inom kort. Planeringen mot en stadion i Jakobstad under år 2022 går således vidare.

– Mycket arbete återstår naturligtvis ännu, inte minst på den finansiella sidan, där t.ex. aktieförsäljningen alltjämt är i full gång. Det finns en optimism och en stark tro på det här projektet bland privatpersoner och regionens företag. Drömmen lever i allra högsta grad, säger stadionbolagets VD Kenneth Mörk.

Kungstanken har hela tiden varit att Project Liv Arena skall vara en småskalig, kostnadseffektiv och hållbar fotbollsstadion för drygt 3 600 personer – av dessa är drygt 800 platser ståplatser i enlighet med fotbollsfolkets önskemål.

Att arenan placeras i en befintlig idrottsmiljö leder till fördelar, då man kan dra nytta av den infrastruktur och service som redan finns på området.