logo
sv fi en

INVESTERA

INVESTERA I Project Liv Arena

Det är Jeppis Stadion Ab som ser till att Project Liv Arena byggs. Att bygga stadion vid nuvarande Västra Plan beräknas kosta kring 6,9 miljoner euro. Största delen av finansieringen, cirka 70 procent kommer att skötas via lån medan 20 procent av finansieringen beräknas komma via understöd.

Den sista pusselbiten i sammanhanget är du och jag. Genom en aktieemission är målet att från privatpersoner, samfund och företag samla ihop 450 000 euro för att täcka den resterande delen av finansieringspaketet.

INFORMATION OM DEN PÅGÅENDE AKTIEEMISSIONEN

Oy Jeppis Stadion Ab genomför en riktad nyemission. Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid extra bolagsstämma den 24 november 2020.

Syftet med emissionen är att anskaffa kapital för vidare planering och byggande av en fotbollsstadion i Jakobstad.

I emissionen utges minst 100 st och högst 4000 st nya B-aktier i bolaget. B-aktien berättigar till en (1) röst per aktie. De ursprungliga ägarnas (Ab Liga Jaro Oy, Jaro Junior, JBK, FC United samt IFK Jakobstad) aktier är A-aktier och har 10 (tio) röster per aktie.

De nya B-aktiernas teckningspris är 500 euro per aktie, vilket är aktiens förväntade gängse värde. Av teckningspriset förs 25 euro per aktie till aktiekapitalet och 475 euro till fonden för fritt eget kapital. Aktier som tecknas skall betalas till bolagets bankkonto senast inom 30 dagar från tecknandet.

Kapaciteten på ett färdigt fotbollsstadion kommer att ligga på 3600 åskådarplatser, vilket gör arenan kostnadseffektiv i både regional och nationell jämförelse.

Lämna namn och kontaktuppgifter via formuläret nedan så hör vi av oss och berättar hur just DU kan vara med och bidra till att Project Liv Arena blir verklighet.

Aktieinnehavet delas in i följande grupper:

Med 1 aktie är du en av de grundande medlemmarna i Jeppis stadion.

2-9 aktier, Guld-medlem

10-19 aktier, Smaragd-medlem

20+ aktier, Platina-medlem

Kontakta oss